Вижте симулация на действието на гребния тренажор Concept2 Модел D.

 
Нито един спортен уред не може да работи вместо Вас, така че Вие трябва да поработите с него! Ние държим да направим тренировките по гребане интересни и ефективни за Вас.

 
В библиотеката ни с тренировки в Интернет можете да намерите най-добрата за Вас тренировка за всеки ден.

 
Желаете ли да разработите собствена тренировъчна програма като използвате нашия гребен тренажор? Започнете оттук.

 

Надяваме се, че това ръководство ще Ви бъде полезно. PM3 мониторът е създаден с лесно управляемо меню и насочващи функции. Ние Ви съветваме да отделите малко време за изучаване на менюто чрез натискане на бутоните. Ако сте натиснали грешен бутон, просто натиснете "MENU BACK", за да се върнете към предишното меню. Ако не искате да губите време, започнете тренировката и мониторът ще започне да отчита текущите параметри и да запомня техните стойности. Има няколко важни момента от това ръководство, които Ви препоръчваме да научите и които ние сведохме до минимум. За допълнителна информация изберете меню "информация" от главното меню. Желаем Ви приятно гребане!

Начало

 • PM3 мониторът се включва след като натиснете "MENU BACK", направите първо загребване или поставите картата си за логване (LogCard).
 • PM3 мониторът се изключва автоматично след 4 минути престой на тренажора.
 • След първото включване на монитора трябва да въведете език, време и дата. Настройката на датата ще Ви помогне да контролирате резултатите от всекидневните си тренировки.

Видове параметри

Превключването се извършва чрез натискане на бутона

Операции

Позволява Ви да изберете един от 4-те параметра за отчитане на резултата: метри (или време), време/500м, Ватове, калории. Бутонът е активен по време на гребането, показва резултати и параметри на принципа "виртуална лодка" (темпо).
Позволява Ви да изберете един от 5-те начина на отчитане на параметрите - виж cхемата. Бутонът е активен само по време гребане.
Винаги Ви връща кам предишното меню.

Обяснения към рисунката

 1. Капаче за гнездо на батериите на обратната страна на монитора.

 2. Използвайте тези бутони по време на гребане за превключване на алтернативните режими на монитора.

 3. Логкартата Ви дава възможност да използвате PM3 монитора като персонален уред за трениране. Поставете Вашата карта преди да започнете тренировката и Вашите резултати ще бъдат записани върху нея. След тренировка се върнете към главното меню преди да извадите картата, за да гарантирате сигурно запазване на данните. За да поръчате допълнителна карта, се обърнете към дистрибутора.

Обслужване на PM3

 • Почиствайте с леко навлажнена (не много мокра) кърпа
 • Не допускайте проникване на течности във вътрешността на монитора
 1. Вход за уреда за измерване на пулса (опция)
 2. USB порт за включване към компютър
 3. Вход за включване на кабела от маховика

Забележка
Формули, използвани в PM3:
Watts (Ватове) = 2.80/(сек/м)^3
Cal/hr = Kcal/hr (Ккал/ч) = (Ватове)х(4)х(0.8604)+300

Структура на менюто

 1. Обикновено гребане. До 50 000 м без натискане на бутони. Резултатите ще се запишат след 1 мин. гребане. Отсечките се разделят на по 5 мин, след 35 мин отсечките се разделят на по 10 мин и т.н.
 2. Пет стандартни (вградени) програми. Не могат да се променят.
 3. Пет индивидуални (регулируеми) програми, заменят се с програми от Логкартата. Общо количество програмируеми интервали - 30.
 4. Позволява да въведете резултати от предишната "гонка" – за отчитане на нов “рекорд”.
 5. Позволява да настроите програмата за постигане на следните резултати:
 6. дистанция от 100 м до 50 000 м;
 7. време от 0:20 до 9:59:59, дистанцията не може да надвишава 50 000 м;
 8. настройка на интервалите на разстояние: постоянна работа от 100 до 9 999 м, почивка от 0 до 200 м, до 30 интервала;
 9. настройка на интервалите на време: постоянна работа от 0:20 до 59:59м, почивка от 0 до 9:55 м, до 30 интервала;
 10. настройка на комбинирани интервали: комбинации от дистанция и време от 100 м до 9 999 м или от 0:20 до 99:59:59, почивка от 0 до 9:55, до 30 интервала.
 11. Пет "любими" програми от Логкартата. До 30 интервала.
 12. Памет. Ако не е поставена Логкарта, въведете около 10 последни параметра от тренировки по дати, по-старите данни автоматично се изтриват ИЛИ
 13. Логкарта. Ако Лог картата е поставена, имате възможност да запишете резултати от 300 тренировки, 5 "любими" тренировки, език (избран предварително), последните параметри и режим на монитора.
 14. Показва Вашите общи и усреднени резултати, автоматично записани върху Логкартата.
 15. Показва таблица с резултатите от тренировките за последния месец.
 16. Позволява да прегледате резултатите от тренировките по дни.
 17. Позволява да прегледате резултати от тренировките по видове.
 18. Добавя „потребители” на Логкартата.
 19. Редактира името и "личните параметри".
 20. Премахва името и резултатите на „потребителя”.
 21. Премахва резултати от Логкартата.
 22. Копира тренировката от паметта върху Логкартата.
 23. Допълнителна информация.
 24. Описва предназначението на бутоните, функциите на дисплея, тренировките и Логкартата.
 25. Как да гребем.
 26. Отчитане на резултати "за маниаци". PM3 самостоятелно се настройва и отчита факторите при всяко загребване, така че Вие получавате точно измерване на Вашите усилия независимо от условията и прекъсванията (непълни загребвания).
 27. Използват се две батерии тип "alkaline" или IEC CR20. За да предотвратите загуба на информация, проверете дали мониторът е изключен и сменете батериите в рамките на не повече от 5 минути.
 28. Позволява да отчита и настройва режима на прекъсване (непълни загребвания).
 29. Настройка на време и дата. Важно е за съхранение на показателите.
 30. Избор на език. При включване се използва език от паметта или записан върху Логкартата (приоритет има Логкартата).
 31. Контраст. Регулира яркостта на дисплея.
 32. Показва % на разхода от заряда на батериите.
 33. Показва серийния номер на тренажора.
 34. Копира тренировки от "любимите" (от Логкарта) в индивидуалните (PM3).